Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Hjälp till eBREV Webb

Är du nybörjare eller bara osäker på något som rör eBREV Webb, kan du hitta svar här.

Det är viktigt att du följer instruktionerna, eftersom brevets utseende vid förhandsgranskning inte garanterar kvaliteten vid printning av din beställning.

 • Använd endast godkända typsnitt, se listan under rubrik Typsnitt.
 • Använd inte Ghostscript för att skapa PDF, se under rubrik Layout och format.
 • Använd inte gråskalor eller färg till svart/vit uppdrag.
 • Använd inte dold text eftersom att all text (inklusive dold text) skrivs ut.

PostNord och Strålfors prestationsvillkor

Ditt brev skrivs ut i svartvitt (1:a-klassbrev eller Ekonomibrev) eller färg (endast Ekonomibrev) på miljöklassat, vitt ohålat 90-gramspapper, kuverteras i C5-kuvert samt delas ut till mottagaren.

Om du skickar in en av Strålfors accepterad datafil före klockan 18.00, delas ett 1:a-klassbrev normalt ut följande vardag (helgfri måndag till fredag) och ett Ekonomibrev normalt den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Strålfors tar emot datafiler dygnet runt.

Observera! Om det totala utskicket överstiger 5 000 brev ska filen föraviseras till eBREV Helpdesk två (2) dagar innan materialet skickas in för att våra distributionstider ska kunna garanteras. Stående avisering kan ej godtas, volymen måste i dessa fall preciseras vid varje insändningstillfälle.

Kundservice
Telefon: 0771-33 33 10
e-post: kundcervice.digitalt@postnord.se

Brev som ska skickas som ett eBREV Webb ska sparas som en doc- eller pdf-fil, skapad i Microsoft Word eller Adobe Acrobat. Dokumentet får inte vara större än 3 Mb och innehålla maximalt 6 stycken A4-ark, inklusive eventuellt försättsblad eller ark med inbetalningskort. Utskriftsformatet är stående A4. Flera program inklusive Microsoft Word stödjer dessa filformat.

Oavsett om du skapar ditt brev som word- eller PDF-dokument måste det skapas i stående format, annars ställs texten upp och raderna beskärs i dokumentet. Du kan alltså inte använda ett dokument i liggande format och sedan rotera det till stående. Observera att om du använt ett liggande PDF-dokument som du sedan roterat kan detta visserligen komma att visas korrekt i förhandsgranskningen, men vid produktion/utskrift görs beskärning - använd därför alltid endast stående, "ickeroterat" PDF-dokument. När du har skickat beställningen kan inga ändringar göras.

Word: Du kan använda dokument kompatibla med Microsoft Words standardformat (doc).
Observera att det ej går att använda .rtf eller .docx.

Helt tomma formulärfält får ej finnas i word, måste du använda dessa så se till att de fylls med minst ett tecken, exempelvis med ett mellanslag.

PDF: Dokument som är skapade enligt PDF version 1.3 eller tidigare stöds fullt ut. Även PDF version 1.4 stöds med de undantag som anges på den här sidan.

Undvik att bädda in typsnitt i PDF, för om de namnges annorlunda än originalnamnet av programmet som skapar PDF-dokumentet kommer typsnitten inte att tolkas korrekt och visas annorlunda än du avsett i förhandsgranskningen. Använder du ett annat program än det rekommenderade Adobe Acrobat bör du undvika att använda CutePDF eller Ghostscript. Anledningen är att CutePDF döper om namnen på inbakade fonter, och Ghostscript version 7.06 eller tidigare har en tendens att låta bli att alls lägga med namnet på använda typsnitt.

Tips: Om man tittar i PDF-dokumentets egenskaper (/File/Properties alt. /Arkiv/Egenskaper) kan man under Typsnitt-fliken/Fonts-tabben se typsnitten/fonterna i dokumentet listas. Om typsnitten/fonterna inte har exakt de namn de har i Windows utan istället ex. "TTE48620t00" så kommer ditt dokument inte att få det utseende som du avsett, även om det i grunden är Arial.

PDF-dokument som använder nedanstående funktioner kan inte hanteras av tjänsten:

 • Krypterade filer, eller filer som kräver certifikat
 • Lösenordsskyddade (password protected)
 • PDF Formulär
 • Linearized (Optimerad PDF-fil för snabb webbvisning)
 • Inbäddade typsnitt som inte har kvar sitt ordinarie namn på typsnittet

Begränsning för Mac-användare

Vi kan tyvärr inte garantera att brev- och adressfiler, skapade i Mac-miljö, fungerar problemfritt i eBREV Webb. Det finns i dagsläget ingen tidsangivelse på när vi kan komma att erbjuda detta.

Nedan angivna mått gäller stående A4 och är anpassade för att adressuppgifter och eventuell logotyp ska passa in bakom kuvertfönster, och för att ge plats för information som läggs på vid printning på arkets ytterkanter.

Punkt 1–2 gäller när förstasidan innehåller text eller har ersatts av ett försättsblad, x = lodrätt och y = vågrätt. Punkt 3 gäller enbart vid val av inbetalningskort på förstasidan. Punkt 4 gäller reserverade områden.

 1. Utrymmet för avsändaradress och logotype startar, med utgångspunkt från arkets övre vänstra hörn, vid x = 20 mm och y = 20 mm. De kan tillsammans täcka en yta av 20x65 mm (höjd x bredd), observera att logotypens maximala höjd kan vara 256 pixlar. Se nedan i avsnittet Bilder & logotyper.
 2. Utrymmet för mottagaradressen startar, med utgångspunkt från arkets vänstra hörn, vid x = 120 mm och y = 25 mm. Den kan täcka en yta av 20x75 mm (höjd x bredd). För att garantera produktionskvaliteten så placeras en vit ruta på området för adressen, vilket betyder att text eller bild som är placerade här blankas ut.
 3. För att ge plats åt själva inbetalningskortet ska en marginal på 102 mm lämnas från arkets nederkant. Det vill säga att det övriga innehållet på sidan måste sluta där, så att blanketten ryms.
 4. På arkets övre och vänstra marginal, se nedanstående skiss, är områden reserverade från arkets kant och 20 mm. För att garantera produktionskvaliteten placeras en vit ruta på dessa två marginalområden, vilket betyder att text eller bild som är placerade här blankas ut, vilket du ser i förhandsgranskningen.

Se skiss med måttangivelser och förklaringar (pdf)

Ditt brev kan maximalt innehålla 6 stycken A4-ark och utskriften är antingen enkel- eller dubbelsidig, i svart/vitt eller färg, beroende på om du väljer 1:a-klassbrev eller Ekonomibrev. Följande kombinationer är möjliga:

 • 1:a-klassbrev - svart/vit, enkelsidig utskrift (benämns simplex)
 • Ekonomibrev - svart/vit eller färg, dubbelsidig utskrift (benämns duplex)
 • Möjliga tillval för både 1:a-klassbrev och Ekonomibrev är antingen ett ark med inbetalningskort eller försättsblad (dessa går inte att kombinera). Båda alternativen är simplex.

För 1:a-klassbreven gäller alltid simplex och svart/vit utskrift för text och bild. Brevet kan bestå av maximalt 6 sidor simplex inklusive eventuellt ark med inbetalningskort alternativt försättsblad - det vill säga maximalt 6x1 sida/ark. För Ekonomibrev gäller alltid duplex, undantaget tillvalen ark med inbetalningskort eller försättsblad. Du kan välja om du vill ha brevet utskrivet i svart/vitt eller färg. Brevet kan bestå av maximalt 10 sidor duplex plus ett ark med inbetalningskort alternativt försättsblad (det vill säga 5x2 sidor/ark + 1 ark med inbetalningskort eller 1 försättsblad i simplex), eller maximalt 12 sidor utan ark med inbetalningskort eller försättsblad (det vill säga 6x2 sidor/ark).

Upplösning och filformat: 300 dpi i format .bmp, .tif, .gif eller .jpg. För svartvit utskrift används 1-bits Indexerad Svartvit bild med max upplösning av 300 dpi. Detta betyder att bilden är svart-vit, utan skuggningar eller gråskala. Observera att vid svartvit utskrift måste färgoriginal uteslutas då dessa medför dålig printkvalitet. Den förhandsvisning som visas på skärmen kan då heller inte korrekt utvisa resultatet på papper.

Höjd på logotype i avsändarfönster:
max 256 pixlar (21,7 mm)

Färg
svart/vit och färg (färg endast för Ekonomibrev)
Placera bild på önskat ställe och se till att den sparas med dokumentet, inte länkas in. Logotypen har ett "reserverat" utrymme till vänster om avsändaradressen. Placeras den där kommer den att synas i kuvertfönstret. För bästa resultat, använd en svart/vit logotype till brev som ska skrivas ut i svart/vitt och en logotype i färg till brev som ska skrivas ut i färg (det senare är endast tillgängligt för Ekonomibrev).

 • Färger av typ CMYK stöds inte. RGB rekommenderas starkt.
 • Skriv inte text med vit färg på svart bakgrund om brevet ska printas sv/v.
 • Bilder skrivs på sidan i den ordning de har lagts till i PDF:en. Det innebär att om bilder har lagts till efter varandra och en av dem ligger "ovanpå" en annan så kommer de att skrivas ut efter varandra i den ordning de lagts till.
 • Bilder får ej vara transparenta (gäller både hela och delar av bilder)
 • Undvik att lägga bilder ovanpå varandra
 • Lägg inte text på bilder

PDF-dokument som använder nedanstående funktioner för färger och bilder kan inte hanteras av eBREV Webb:

 • CIE-based color spaces
 • Special color spaces
 • Overprint control (att skriva flera olika färger för att åstadkomma en färg)
 • Antialias (suddar ut kanter på bilder)
 • Patterns (mönster)
 • Transformations
 • Text som kräver att det tolkas bakifrån, som exempelvis arabiska och hebreiska fungerar inte. Rekommenderar här att man istället skapar bild av texten och inkluderar denna.

Väljer du tjänsten Ekonomibrev kan brevet tryckas i färg med dubbelsidig utskrift (benämns duplex). Läs mer under avsnitten "Bilder och logotyper" samt "Antal ark och sidor".

Över 2 500 typsnitt kan användas. Typsnitten återfinns i Adobe Font Folio 11, Microsoft Word 2000, Microsoft Office XP Standard och Microsoft Standard i Windows. Inga andra typsnitt i dokumenten fungerar.

Se lista över alla typsnitt som fungerar (pdf)

 • Text som kräver att tolkning från vänster till höger, som exempelvis arabiska och hebreiska fungerar inte. Rekommenderar här att man istället skapar bild av texten och inkluderar denna.

Då man skapar PDF-dokument ska man tänka på följande:

 • Baka inte in typsnitt (en: embed fonts) i dokumentet. Om du ändå gör detta så måste du säkerställa att typsnittens namn inte förvrängts och att rätt teckenuppsättning (en: codepage) används. Ofta finns det inställningar i det PDF-skapande programmet som kan motverka att typsnitten ges nya namn.
 • Undvik att använda PDF-skapande program som använder Ghostscript 7.06 för att skapa PDF-dokument, eftersom det medför problem med felaktig teckenuppsättning och inbakade fonter som döpts om.

Exempel på de PDF-skapande program som ska undvikas eftersom de använder just Ghostscript för att skapa PDF-dokument är:

 • CutePDF
 • PDFCreator
 • PrimoPDF

Tips: Om du öppnar dokumentet med Acrobat Reader kan du genom att klicka på Arkiv/Egenskaper lätt se både namnen på alla typsnitten som du använt i dokumentet och om Ghostscript använts för att skapa PDF-dokumentet. Om typsnitten inte har exakt de namn de har i Windows utan istället ex. "TTE48620t00" även om det i grunden är ex. Arial, så kommer ditt PDF-dokument inte att få det utseende du avsett vilket du ser i förhandsgranskningen.

När du skapar ditt brev kan du som tillval använda ett försättsblad för adressuppgifterna. Det passar bra när du vill skilja adressuppgifter från det övriga innehållet i ditt brev. Försättsbladet är en förstasida med utskrift på en sida (benämns simplex), som endast används till att skriva ut adressuppgifter på. Vill du utnyttja samtliga ark och sidor i ditt brev till text/bild måste du istället lämna plats för adressuppgifter högst upp på brevets förstasida. Läs mer under avsnitten "Mått & marginaler" och "Adressfil".
Du gör tillvalet för försättsblad genom att kryssa för detta i beställningsflödet. Tillvalet försättsblad går inte att kombinera med inbetalningskort.

Som tillval kan du välja att ha inbetalningskort, s k girokort, i ditt brev. Arket med inbetalningskort är alltid en förstasida med utskrift på en sida (benämns simplex). Vill du skicka brev med inbetalningskort, tänk på att lämna plats för adressuppgifter på sidans övre del samt för själva inbetalningskortet i nederkanten på brevets förstasida. Text eller bild som hamnar inom de för adresser och inbetalningskort reserverade områdena skrivs inte ut. Däremellan finns plats för valfritt innehåll. Däremellan finns plats för valfritt innehåll. Läs mer under avsnittet "Mått & marginaler". Det finns två olika sätt att skicka in giroinformation till oss på beroende på vilka behov du har; via eBREV Webb:s webbgränssnitt eller i en adressfil. Om giroinformationen är samma för alla dina mottagare kan du välja att fylla i giroinformationen via webbgränssnittet. Vill du lägga in särskild information för varje mottagaradress, lägger du istället in informationen i en adressfil för inbetalningskort. I båda fallen kommer ett perforerat inbetalningskort att placeras nederst på förstasidan. Läs mer om uppgifterna för inbetalningskortet under avsnittet "Adressfil".

Vi ber dig observera att om informationen i adressfilen inte är komplett visas inbetalningskortet utan information (adress, belopp, gironr.) i den förhandsgranskning (preview) du ska godkänna. Du måste i detta läge säkerställa att adressfilens innehåller den information som Du önskar. Skickas filen in utan korrekt informationsunderlag kommer materialet att produceras utan inbetalningskort. Notera även att inbetalningskort i eBREV Webb alltid måste ha ett ifyllt belopp. Det är alltså inte möjligt att använda ett öppet fält för att möjliggöra valfri summa. Du gör tillvalet för inbetalningskort genom att kryssa för detta i beställningsflödet. Notera att tillvalet inbetalningskort inte kan kombineras med tillvalet försättsblad.

Mottagaradresser

Mottagaradresser kan läggas till på två olika sätt: manuellt eller som adressfil. Det manuella alternativet ger dig möjlighet att skriva in upp till 5 adresser direkt i eBREV Webb:s beställningsflöde. Har du behov av att skicka till fler mottagare behöver du bifoga dina adresser i en adressfil. Läs mer under avsnitten "Mått & marginaler" och "Adressfil".

Avsändaradress

Din avsändaradress visas automatiskt i eBREV Webb när du påbörjar din beställning. Avsändaradressen är det företagsnamn och adress som är kopplat till ditt användarnamn och lösenord som du loggade in med till eBREV Webb. Vill du ange en annan avsändaradress går det bra att ändra i namn- och adressfälten. Läs mer under avsnittet "Mått och marginaler" angående placering av avsändaradress på brevet.

Adressfil

Mottagaradresser kan läggas till på två olika sätt: manuellt eller som adressfil. I beställningsflödet väljer du något av de två sätten att bifoga dina adresser. I adressfilen lägger du in uppgifter om mottagaradresser. Du kan även skapa en adressfil med uppgifter om både mottagaradresser och särskilda uppgifter för inbetalningskort.

Adressfilen skapas i t ex Microsoft Excel. Varje kolumnvärde får innehålla max 41 tecken, utom kolumnvärdena för postnummer och landskod samt fritext, och endast en mottagare kan fyllas i per rad. Du laddar sedan ladda upp filen till eBREV Webb i excel-format.

Tänk på att om du namnger kolumnerna ska de ha de särskilda benämningar som visas i exempeldokumenten (se nedan), du kan också välja att inte ha några kolumnnamn alls. Observera att det hur som helst är mycket viktigt är att uppgifterna skrivs in i den kolumnordning som anges. Exempel på vanlig adressfil respektive adressfil med möjlighet till unik OCR-information för varje mottagare (för inbetalningskort), finns att ladda ned under menyrubriken "Mallar" inne i eBREV Webb (se under avsnittet "Mallar").

Tänk på att inte ta bort eller förändra kolumner i adressfilsmallarna, eftersom sådana förändringar innebär att din beställning inte kan produceras och breven kan inte levereras.

Problem med Microsoft Excel

I Microsoft Excel som ingår i officepaketet 2002 och 2003 finns det en bugg som gör att filer som sparas från excelformatet till tabbseparerad textfil blir korrupt. Felet uppstår endast då den sista kolumnen innehåller tomma celler.

I eBREV Webb finns det två olika adressmallar, en vanlig adressmall och en mall för girobetalningar. Om du använder den vanliga adressmallen och inte har angett någon landskod i kolumnen ”countrycode” (alternativt har blanka celler i denna kolumn) kommer felet att uppstå. Om du använder mallen för girobetalningar och inte har någon text i kolumnen ”text6” (alternativt har blanka celler i denna kolumn) kommer felet att uppstå.

Det finns två sätt att komma runt felet:

 • Öppna adressfilen i Excel och lägg till ett mellanslag i kolumnen "countrycode" eller "text6". Observera mellanslaget måste ligga på alla adressrader med tom cell i denna kolumn. Därefter sparar man i tabbseparerat textformat.
 • Ladda ner den nya mallen från eBREV Webb och kopiera adressuppgifterna från den gamla textfilen. Följ därefter de anvisningar som finns i adressmallen.

Begränsning för Mac-användare

Vi kan tyvärr inte garantera att brev- och adressfiler, skapade i Mac-miljö, fungerar problemfritt i eBREV Webb. Det finns i dagsläget ingen tidsangivelse på när vi kan komma att erbjuda detta.

Under menyrubriken "Mallar" inne i eBREV Webb finns olika malldokument att ladda ned. Här finns förslag till hur olika typer av dokument, t ex om det ska ingå ett inbetalningskort i utskicket, kan utformas.

Plusgiro. Sidan är uppdelad i 3 delar. Visa dolda tecken i Word genom att klicka på knappen Visa/dölj. Spara som *.doc.

Adressfil. Excel-fil där du lägger till mottagarnas adressuppgifter. Spara som "tabbavgränsad textfil", *.txt.

Adressfil inbetalningskort. Excel-fil där du lägger till mottagarnas adress- och inbetalningsuppgifter. Spara som "tabbavgränsad textfil", *.txt

Tänk på att inte ta bort eller förändra kolumner i adressfilsmallarna, eftersom sådana förändringar innebär att din beställning inte kan produceras och breven kan inte levereras.

Inskickad adressfil skall vara sparad i ANSI/ISO-8859-1 format. Filer sparade som UTF-8 godkännes ej.

Med eBREV Webb kan du göra din beställning och skicka den elektroniskt till PostNord fram till kl 18.00. 1:a-klassbrev trycks i svart/vitt och når mottagarna normalt nästa vardag (helgfri måndag-fredag). Ekonomibrev kan tryckas i både färg och svart/vitt och levereras normalt inom tre vardagar.

Innan du skickar din beställning måste du förhandsgranska ditt brev. Via en länk får du se det färdiga brevet i pdf-format. Kontrollera samtliga sidor i brevet, att uppgifterna stämmer och att brevets utseende är korrekt. Du måste även följa instruktionerna på denna sida.

Vi har upptäckt en brist i lösningen där användare via Internet Explorer 8 samt Internet Explorer 9 kan erhålla en tom sida i stället för förhandsgranskning. Vi arbetar med att lösa detta och föreslår att fram till dess, använda en annan webbläsare som till exempel Chrome eller Firefox.

Innan du skickar din beställning, kontrollera att sidantalet i ditt brev och antal brev (dvs antalet mottagaradresser) som ska skickas stämmer. Det angivna priset är ett preliminärt pris för den aktuella beställningen. Eventuella rabatter dras av från detta pris. Vid större volymer blir priset lägre. Se aktuell prislista.

Det angivna priset är ett preliminärt pris för den aktuella beställningen. Eventuella rabatter dras av från detta pris. Vid större volymer blir priset lägre. Se aktuell prislista för eBREV Webb.

Det finns olika behörighetsnivåer i eBREV Webb som reglerar i vilken omfattning du som medarbetare kan ta del av information om företagets/organisationens utskick:

 • En roll med övergripande ansvar som kan ta del av alla beställningar kopplade till organisationsnumret.
 • En annan roll som kan se beställningar som är kopplade till ett visst kundnummer.
 • En tredje roll som kan se sina egna beställningar.

Vad som visas under menyrubriken "Tidigare beställningar" inne i eBREV Webb bestäms genom användarens behörighet.

Under menyrubriken "Tidigare beställningar" inne i eBREV Webb kan du se dina tidigare beställningar per månad. Beroende på vilken behörighet du har, kopplat till ditt användarnamn och lösenord, visas olika uppgifter. Exempel på sådana uppgifter är beställningens status, antal brev och tjänst/brevtyp.

Alla beställningar får ett referensnummer. Det har du nytta av när du t ex vill se status på din beställning under fliken "Tidigare beställningar" i menyraden inne i eBREV Webb. Referensnummer ska även uppges om du kontaktar kundservice.