Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Så här ser framtiden ut

Så här ser framtiden ut

Megatrender som urbanisering, digitalisering och ekonomisk maktförskjutning påverkar den globala logistiken, liksom priser på olja, fraktkostnader och kundkrav. Ökad risk för störningar gör också att företag börjar se över sin produktion, med en trend mot mer tillverkning nära marknaden. Här kommer en framtidsspaning med några av världens främsta experter på global logistik.

De senaste decenniernas ökade globalisering har under lång tid gjort att tillverkande företags logistikkedjor blivit alltmer geografiskt spridda och komplexa. Den stora vågen av produktionsflytt till låglöneländer i Kina och övriga Asien under slutet av 1900-talet har gjort att många nordiska företag är beroende av globala transporter för komponenter, produkter och reservdelar. Men globala försörjningskedjor utsätts ständigt för risker. Allt från naturkatastrofer och politiska händelser som kan stoppa inflödet av material till en produktionsenhet, till störningar i transportledet, stölder, informationsfel och den mänskliga faktorn.

"Jag tror att händelser som askmolnet från Island 2010 och jordbävningen i Japan 2011 har gett världens tillverkande företag en rejäl tankeställare", säger Richard Wilding, professor i Supply Chain Strategy med inriktning mot riskstrategi vid Cranfield School of Management.

Richard Wilding menar att den ökade risken för störningar gör att traditionella sätt att klassificera leverantörer delvis sätts ur spel. Även trender som starkt specialiserade fabriker, outsourcing, konsolidering av leverantörer och industrins ökade fokus på just-in-time ökar sårbarheten och risken för produktionsstopp.

Läs mer: Hitta rätt logistiklösning för ditt företag

Gemensamt för verksamheter som klarar störningar i försörjningen bra är att de har effektiva samarbeten i sin försörjning.

"Att bygga partnerskap och långsiktiga samarbeten med leverantörer är oerhört viktigt för att lyckas med sin försörjningsprocess. Det är i långsiktiga, ömsesidigt lönsamma förhållanden mellan företag och personer som verkligt kunskapsutbyte och utveckling föds."

Medvetna val kring inventering, säkerhet, alternativ försörjning och leverantörsutveckling reducerar också risker och förseningar. Ett sätt är att lokalisera produktion och leverantörer utifrån ett riskperspektiv. Genom att man samlar data om lokala och globala händelser sätts försörjningskedjan in i ett sammanhang.

"Big data och tekniker för att övervaka geologiska och sociopolitiska händelser gör att man till exempel kan gå in i Google maps och "plotta" ut sina leverantörer och fabriker och sedan övervaka var risker kan uppstå."

Ett företag som gjort det är BMW, som kartlagt placeringen av alla sina leverantörer i första, andra och tredje led, och till detta lagt olika data som väder, naturkatastrofer och politiska och ekonomiska risker.

Efter decennier av ökad globalisering funderar många stora tillverkare nu över sin försörjningstrategi. I vissa fall blir svaret att återigen korta försörjnings- kedjorna. Richard Wilding tror att den ökande riskmedvetenheten kan få backsourcingeffekter.

"Det kan absolut leda till ett uppsving för produktionen i Europa, även i Norden."

Han får medhåll av forskarkollegan Jean-Paul Rodrigue, professor vid Hofstra University i New York och expert på global logistik.

"Den tredje industriella revolutionen handlade om att hitta billigare arbetskraft och flytta produktionen till låglöneländer. Men nu talar man om den fjärde industriella revolutionen, som snarare handlar om robotisering och ökad automation."

Behovet att flytta över industriproduktion till låglöneländer blir då inte lika påtaglig.

"Den snabba ekonomiska tillväxten i Kina har gjort att lönerna stigit och de ekonomiska fördelarna med att tillverka där försvunnit. Det finns en trend mot att flytta produktionen närmare marknaden. För USA handlar det om flyttar till Centralamerika, främst Mexiko. Om de ledande företagen börjar finns det stor risk för att resten följer efter."

Lars Jarmander, logistikdirektör på Orkla ASA och tidigare global logistikchef för mobiltillverkaren Sony, bekräftar bilden av att en del av fördelarna med att tillverka i till exempel Kina håller på att suddas ut.

"Ofta kan det till och med vara billigare att lägga sin tillverkning i till exempel Östeuropa. Men det kan fortfarande vara billigare att producera simplare, arbetsintensiva komponenter i låglöneländer som Burma, Kambodja eller Thailand."

Läs mer: Framtidens logistik ställer nya, hårdare krav

Den största fördelen med att flytta produktionen närmare marknaden är kortare ledtider, något som blir allt viktigare för i princip alla företag, både tillverkare och handelsföretag.

"Kundernas krav på snabbare leveranser är det som främst styr logistikbehovet i dag. "

Lars Jarmander tycker att kunderna generellt blivit tuffare, ibland utan verklig orsak.

"E-handeln gör att vi som konsumenter vänjer oss vid snabba leveranser. Ibland ställer kunderna höga krav närmast slentrianmässigt, för att de tror att andra ställer dessa krav.

Leveranskraven leder till ökad tidspress och därmed ökade logistikkostnader.

"Jag hävdar att vi i många fall är på väg åt fel håll. Det är inte rimligt att alla ska behöva ha precis allt på en gång."

Hans råd till företag är att föra en nära dialog med kunderna om deras verkliga behov.

"Prata med din kund och fråga: Vad vill du egentligen ha? Om du har insikt om de verkliga behoven kan du få ett bättre samarbete med mer anpassade leveranser."

Fem megatrender som påverkar global logistik

1. Demografisk och social förändring

Politisk oro men även en globalt växande medelklass som konsumerar allt mer påverkar logistik och globala godsflöden.

2. Ekonomisk maktförskjutning

Den ekonomiska makten förskjuts österut mot Asien, som har merparten av världens största containerhamnar. Kinas ekonomi får allt större direkt påverkan på global ekonomi, även i Norden.

3. Urbanisering

Över hälften av jordens befolkning lever i städer, och urbaniseringstakten ökar. Logistiken i och kring städer innebär de största utmaningarna för transportbranschen globalt.

4. Klimatförändringar och begränsade resurser

Hållbarhetsaspekten finns med i alla delar av transportutvecklingen. Minskad miljöpåverkan och hållbara transportalternativ blir allt viktigare.

5. Digitalisering

Teknikutvecklingen inom datahantering och informationsteknik sker exponentiellt och går betydligt snabbare än utvecklingen av till exempel fordon. Digitaliseringen påverkar logistiken på alla plan, med nya funktioner och möjligheter att följa, övervaka och fatta realtidsbeslut.

Publicerat 8 mars 2016