Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

De har vunnit PostNord Logistics Award genom åren

Därför vann jättarna Sveriges mest prestigefyllda logistikpris. Har ditt företag vad som krävs?

Den 16 mars 2017 koras vinnaren av PostNord Logistics Award 2016. Utmärkelsen delas i år ut för femtonde året i rad och logistiken har genomgått stora förändringar sedan priset instiftades 2002.

– Under 90-talet gick logistiken framför allt ut på att hitta kreativa lösningar inom till exempel distributionen, för att skapa kostnadseffektivitet. Strukturerna centraliserades, berättar Mats Abrahamsson, logistikprofessor vid Linköpings universitet och ordförande för PLA-juryn.

En bit in på 2000-talet expanderade logistiksystemen till det som kom att kallas Supply Chain Management, SCM, det vill säga att ett och samma system inkluderar både leverantörer och kunder.

De senaste sex åren har SCM utvecklats ytterligare. Dessutom ska logistiksystemen vara miljöeffektiva.

Vad är viktigast inom logistiken i dag och framöver?

– Att framtidssäkra systemen, utifrån miljö- och effektivitetskrav. Det handlar väldigt mycket om digitalisering och om omnikanalernas möjligheter, där mötet med kunden måste se likadant ut oavsett om kontakten sker via dator, mobil eller Ipad. Kunden ska också själv kunna styra om transporten av sin leverans vid behov, säger Mats Abrahamsson.
De nominerade till PostNord Logistics Award 2016 är Meca, Elgiganten, Apotea och Oenoforos. På fredag kan ni läsa om vem som vann.

Alla tiders vinnare

2015: Scania

Genom att i sin logistik även tillämpa arbetssättet i sin produktionsmodell har en hållbar flödesorientering byggts upp. Arbetet har på kort tid gett betydande positiva effekter på kostnader, kvalitet, ledtider, lagernivå och miljöpåverkan.

Därför vann Scania PostNord Logistics Award 2015.

2014: Ericsson

Globala försörjningskedjor är komplexa och riskutsatta. Ericsson har utvecklat en effektiv funktion för att motverka risker samt för att minimera konsekvenserna av oförutsedda händelser som kan drabba verksamhetens försörjningsförmåga och företagets kunder.

2013: Lidl

Logistiken är verksamhetens hjärta och utvecklas ständigt. Den är en möjliggörare för kostnadseffektivitet i alla led: korta ledtider, effektiv nyetablering, minimala lager, miljönytta och hög kvalitet.

2012: Envirotainer

Envirotainer tillhandahåller en global logistiklösning för temperaturkänsliga läkemedelsprodukter som vaccin, insulin och blodplasma. Kärnan i verksamheten är bolagets egenutvecklade containrar, som kan hålla en förutbestämd temperatur.

2011: Nobel Biocare

Nobel Biocare arbetar systematiskt med att skapa konkurrensfördelar i sin supply chain. Arbetet har bland annat resulterat i dramatiskt reducerade kostnader och en starkt kunddriven försörjningskedja.

2010: Volvo Cars

Volvo Cars eftermarknadslogistik har etablerats som best practice i bilbranschen. Den innovativa logistiklösningen har kortat ledtiderna avsevärt, till nytta för både återförsäljare och slutkunder. Servicegraden är den högsta i branschen.

2009: IKEA

IKEA har förändrat hela sin globala logistik. Från inköp/sourcing till design, produktion och distribution. Den nya logistiken har avgörande betydelse för verksamhetens fortsatta tillväxt samt dess sociala- och miljömässiga ansvarstagande.

2008: Sony Ericsson

Sony Ericsson har genomfört ett imponerande förändringsarbete. Genom att metodiskt och miljömedvetet utveckla alla delar i sin supply chain, försörjning, produktion och distribution till återförsäljare har Sony Ericsson byggt upp ett varuflöde i absolut världsklass.

2007: H&M

Med ett koncernövergripande
logistikansvar och en ny struktur, en kombination av distributionscenter och så kallade call-off center, har H&M skiftat från den i branschen dominerande ”push-filosofin” till en ”pull-filosofi”. Logistiken har blivit en naturlig del av företagets strategi.

2006: Danaher Motion

Med avancerad processtyrning, innovativa logistiklösningar och genom att smart utnyttja strategiska underleverantörer har de utformat en effektiv och maximalt värdeskapande logistik.

2005: Adlibris

Adlibris har med stor finurlighet och sunt förnuft utvecklat en effektiv logistik som ger ett högt kundvärde och som utgör grunden för företagets ledande position, snabba tillväxt och goda lönsamhet.

2004: Dustin

Dustin har genom ett systematiskt arbete med sina affärsprocesser och sitt it-stöd skapat en snabb, exakt och pålitlig logistik.
Företaget har genom detta skaffat sig en total kontroll över sina processer samtidigt som man har brutit mot en rad vedertagna mönster.

2003: Svenska Spel

Svenska Spel har utvecklat en helt ny distributionsmodell i sin bransch. Den nya modellen  baseras på modern it-teknik och leder till en avsevärd förenkling och kostnadsbesparing hos kunderna såväl som i den egna verksamheten.

2002: Bergman &  Beving

Bergman & Beving har genom ett långsiktigt logistikarbete och sin e-handelsportal ”Toolstore” förenklat hela  försörjningskedjan, från tillverkare och grossister till återförsäljare och slutkunder.